Logga in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Vi tar tacksamt emot dina frågor och funderingar.  KONTAKTA OSS HÄR! >>

Våra mål

 

Förskolan har:

  • Ett arbetssätt som gör att barnen kan vistas i mindre grupper delar av dagen

  • Massage/Yoga eller ”avslappningsstund”

  • Öppet mellan 6.00-17.30 samt vid behov fram till 18.00

  • Bibliotek – läsrum

  • Naturvetenskap och teknik rum

  • Barnen har tillgång till idrottshall, dans-, rytmik– och musikrum

Förskolans mål är:

  • Förskolans gemensamma mål Vt 2020/HT 2020 är Hållbar utveckling och Utomhuspedagogik.
  • Att bättre tillvarata barnens förmåga att lära under tidiga år.

  • Att förbättra barnens möjligheter att utvecklas till fria, harmoniska och självständiga individer.

  • Att i en stimulerande miljö låta barnen ta ansvar.

  • Att genom individuell dokumentation följa varje barns utveckling.

  • Barnen ska ha tillgång till bra pedagogiskt material

De kunskapsmässiga målen att lära sig:

  • Att använda sig av olika metoder för att söka kunskap.

  • Att skriva, rita och berätta.

  • Att använda språket och kommunicera på ett mångsidigt sätt i tankar, ord och tal.

  • Att räkna och utveckla sitt logiska tänkande.

Lärarna arbetar utifrån:

  • Att leken är betydelsefull för barnens totala utveckling.

  • Att manuella färdigheter och kunskaper utvecklas parallellt och under ömsesidigt växelspel.

  • Att barnens naturliga spontana vetgirighet tas till vara.

  • Att barnen behöver lagom mycket struktur. Inte för mycket, då slocknar vetgirigheten, inte för lite, det ger otillräcklig stimulans åt den intellektuella utvecklingen.

  • Lpfö 19