Logga in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Vi tar tacksamt emot dina frågor och funderingar.  KONTAKTA OSS HÄR! >>

Våra mål

 

Förskolan har:

 • Ett arbetssätt som gör att barnen kan vistas i mindre grupper delar av dagen

 • Massage/Yoga eller ”avslappningsstund”

 • Öppet mellan 6.00-17.30 samt vid behov fram till 18.00

 • Naturvetenskap och teknik rum

 • Barnen har tillgång till idrottshall, dans- rytmikrum.

Förskolans mål är:

 • Förskolans gemensamma mål är Hållbar utveckling och Språk.
 • Att bättre tillvarata barnens förmåga att lära under tidiga år.

 • Att förbättra barnens möjligheter att utvecklas till fria, harmoniska och självständiga individer.

 • Att i en stimulerande miljö låta barnen ta ansvar.

 • Att genom individuell dokumentation följa varje barns utveckling.

 • Barnen ska ha tillgång till bra pedagogiskt material.

De kunskapsmässiga målen att lära sig:

 • Att använda sig av olika metoder för att söka kunskap.

 • Att skriva, rita och berätta.

 • Att använda språket och kommunicera på ett mångsidigt sätt i tankar, ord och tal.

 • Att räkna och utveckla sitt logiska tänkande.

Pedagogerna arbetar utifrån:

 • Att leken är betydelsefull för barnens totala utveckling.

 • Att manuella färdigheter och kunskaper utvecklas parallellt och under ömsesidigt växelspel.

 • Att barnens naturliga spontana vetgirighet tas till vara.

 • Att barnen behöver lagom mycket struktur. Inte för mycket, då slocknar vetgirigheten, inte för lite, det ger otillräcklig stimulans åt den intellektuella utvecklingen.

 • Lpfö 18