Logga in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Vi tar tacksamt emot dina frågor och funderingar.  KONTAKTA OSS HÄR! >>

Om

Pedagogiskt innehåll och profil

Stjärnfallets förskola är en mångkulturell förskola som inriktar sig på språk, naturvetenskap & teknik samt hållbar utveckling. Förskolan skall lägga stor vikt på att stimulera och leda vidare barns språkutveckling och barns nyfikenhet i en positiv riktning. Genom att inrikta oss på dessa ämnen vill vi bland annat uppmuntra barnens nyfikenhet och intressen för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Verksamheten ger varje barn möjlighet att utvecklas och tar tillvara deras upptäckarglädje. Vi undersöker och experimenterar för att ta reda på hur saker och ting fungerar i vardagen. Vi arbetar utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling samt enligt barnkonventionen. Barnen ges möjlighet att påverka den dagliga verksamheten genom att själva få välja aktiviteter samt vid val av projekt. Vi lyssnar och är goda förebilder. Barnen får träna på turtagning genom att lyssna på varandra och visa respekt för den som pratar. Vi ser till att alla barn får komma till tals.

Vi tar tacksamt emot dina frågor och funderingar, och du och ditt barn är även välkommen att besöka oss.