Logga in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Värdegrunds vecka/ FN-dagen!

Nästa vecka (v.43) kommer vi att ha värdegrunds vecka. Detta innebär att vi alla på Stjärnfallet kommer att arbeta med barnkonventionen och med insatser från planen mot diskrimineing och kränkande behandling. 

Detta kommer att ske genom att varje avdelning arbetar under hela veckan med tre olika artiklar ur barnkonventionen. 

- Artikel 6. "Varje barn har rätt att överleva och utvecklas". 

- Artikel 28. "Barn har rätt att gå i skolan och få en bra utbildning som ska vara gratis". 

- Artikel 29. "I skolan ska barn få utvecklas, lära sig om sina rättigheter och få förståelse och respekt för andra människor och naturen".

Med tanke på de globala målen för hållbar utveckling på förskolan vill vi knyta samman vårt arbete med material som är anknuten till naturen.

Arbetet med barnkonventionen kommer att synliggöras för alla vårdnadshavare genom att vi sätter upp dokumentationer från alla avdelningar på en gemensam plats i huvudentrén. 

 

                                                                      hand planta framiofran