Logga in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Skräpplockar veckan

Det är i förskolan det börjar!

Vår förskola lägger stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro präglar vår verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö i nutid och framtid. Under skärpplockar veckan kommer vi att diskutera med barnen om hur vår generation förbrukar för mycket av jordens resurser samt skräpar ner på tok för mycket och tack vare oss så står följande generationer, våra barn och barnbarn, inför en rad miljöproblem som måste lösas!